Förstklassig service till ett attraktivt pris

Allt inom el – Jour, installationer, besiktning och mycket mer

Förstklassig service till ett attraktivt pris

Allt inom el – Jour, installationer, besiktning och mycket mer

Kontakta oss när du behöver en elektriker i Uppsala

Vi erbjuder alla slags tjänster in om el och vi vill att våra kunder ska få just de lösningar de drömt om. Vår affärsidé är att erbjuda fullständig service och ta oss an alla slags uppdrag, både små och stora – installationer, renoveringar, felsökning, centralbyte, elementbyte och mycket mer.

Vi ger dig förslag på idéer som kommer att spara dig pengar genom att vara så miljövänliga och energieffektiva som möjligt och hoppas på att du vill bli en långsiktig kund hos oss – även om vi självklart också åtar oss enstaka uppdrag av den som behöver hjälp med något mindre av en elektriker i Uppsala. Som certifierade elektriker är vi också medlemmar i Installatörsföretagen (EIO).

Kontakta oss om du har några frågor eller vill begära en offert på elarbete!

Vi är beroende av el

Elektriciteten i våra hem är något som de flesta tar för självklart. Vi är beroende av den för att vår vardag ska fungera. Utan lamporna i badrummet, kylskåpet i köket, tvättmaskinen och vägguttagen för att ladda mobilen eller ansluta TV:n, skulle många saker vi tar för givet vara omöjliga. Att ha säkra elinstallationer och praktiska lösningar är viktigt för att elen ska bli ett hjälpmedel och inte ett störande moment.

Ibland behöver elsystemet i hemmet uppdateras då man får nya behov. En tillbyggnad kan behöva få kablar och uttag installerade. Ett rum med ojordade kontakter kan behöva jordas. Då behöver du hjälp av en kunnig elektriker så att du får en lösning som följer gällande säkerhetskrav.

Det kan också uppstå problem med det existerande elsystemet i ett hus eller en lägenhet. Då är det viktigt att du anlitar någon som vet hur man hittar orsaken till problemen och åtgärdar dem på rätt sätt så att inga följdproblem uppstår.

Oavsett om du behöver hjälp med nyinstallation, uppdatering av det existerande elsystemet eller hjälp med ett elfel rekommenderar vi att du anlitar en elektriker i Uppsala som är behörig, lyhörd och ger dig förslag på bästa tillgängliga lösningar på marknaden.

Kreativa och praktiska lösningar

Man kan göra så mycket mer med elinstallationer än att bara sätta ut vanliga vägguttag och lampkontakter. Inbyggda spotlights, LED-slingor och integrerade system för ljudanläggningar är bara några exempel på lösningar man kan få. Strömbrytare för lampor med fjärrstyrning är också möjliga och kan göra ditt hem mer praktiskt.

Tänk på säkerheten

Först och främst bör man tänka på säkerheten när det gäller el. De 230 volt som går rakt in i våra hem är mycket farliga om de är installerade på fel sätt. Därför bör man alltid se till att få installationer gjorda av någon som har rätt certifiering inom el så att allt blir korrekt, och även för att din försäkring ska gälla om något ändå skulle hända på grund av elen.

elektriker uppsala

Spara pengar med ROT-avdrag

Givetvis erbjuder vi möjligheten att använda dig av statens ROT-avdrag om du anlitar oss för el-jobb i Uppsala! Så får du mer pengar över att satsa på att få bra utförda, praktiska och snygga el-lösningar i ditt hem.

Tjänar man mycket pengar som elektriker?

Hur mycket man sedan tjänar som exempelvis elektriker i Uppsala beror ju helt på hur duktig man är samt på vilken firma man får arbete. Generellt så tjänar en elektriker i Uppsala lika mycket som i övriga Sverige men här ska man även väga in de olika typer av uppdrag som en elektriker i Uppsala får i beräkningen. Det är nämligen så att en elektriker i Uppsala faktiskt får väldigt skilda typer av jobb - i och med den stora expansionen av staden – och därmed på ett annat sätt kan lägga upp sina arbetsdagar.

Det kan handla om större byggen där man jobbar på samma ställe under en längre period eller det kan vara traditionella uppdrag i form av att dra el till en villa i Gränby. En elektriker i Uppsala upplever alltså en större variation än vad en kollega i exempelvis Härnösand kanske gör och detta är ju något som ger en bättre arbetsmiljö. Allt kan inte mätas i pengar och ett varierat arbete kan vara värt väl så mycket som ett par extra kronor i plånboken då den 25:e ringas in i almanackan.

Elektriker Uppsala – säkra och praktiska elinstallationer

Elektricitet sedan länge något som vi tar för givet i våra hem nu – det knappt så att vi inte ens tänker på den förrän elpriserna går upp an den ena eller andra anledningen. Vi är beroende av el i alla delar av vår hem. Utan ordentligt belysning, kyl och frys, tvättmaskin och torktumlare och vägguttag där vi laddar våra mobiler, datorer och surfplattor så skulle det mesta av det vi numera ser som självklarheter inte fungera alls.

Därför är det så viktigt att ha säkra, effektiva och praktiska ellösningar i hemmet – oavsett om det handlar om hus eller lägenhet. Det är viktigt att elen inte är ett störande moment utan ett hjälpmedel som förenklar våra liv. Anlitar du oss som din elektriker i Uppsala så kommer dina elinstallationer att vara säkra och kostnadseffektiva.

elektriker uppsala

Vi gör det mesta inom el

Då och då behöver elsystemen i alla hem förnyas för att nya behov uppstår. Det kan behövas en tillbyggnad för kablar ska få plats och nya eluttag när den tekniska utvecklingen går allt snabbare och det ständigt tillkommer nya elektriska leksaker. Inte minst nu när många arbetar hemifrån ställs allt mer specifika krav på de elektriska installationerna,

Har du ett rum med ojordade kontakter rekommenderar vi att du åtgärdar detta så snart som möjligt. Dessa gamla uttag ökar risken både för brand och skador. En kunnig och erfaren elektriker som gör en ordentlig översyn behövs med jämna mellanrum för att allt ska fungera och uppfylla gällande säkerhetskrav.

Elektriker med ett brett tjänsteutbud

Vi utför även serviceuppdrag inom el – små som stora. Om det uppstår problem med elsystemet i ett hus eller lägenhet är det av största vikt att du kontaktar oss – vi vet hur man hittar felets orsak och kan åtgärda det så att inga allvarliga följder uppstår.

Oavsett om du behöver hjälp med nyinstallation, uppdateringar eller service så rekommenderar vi att du anlitar oss. Vi är alltid lyhörda och hittar rätt lösningar åt dig.

En elektriker med din säkerhet i fokus

När det handlar om el är säkerheten a och o. Felaktiga dragningar och pengasparande genvägar innebär alltid risker. Elfel är en av de vanligaste brandorsakerna och därför bör alla installationer utföras av kunniga och erfarna yrkesutövande elektriker. Dessutom finns det risk att försäkringen inte kommer att gälla om installationerna är felaktigt utförda av en person som inte är certifierad elektriker.

Få jobb som elektriker i Uppsala

I dagsläget har Sverige en ganska hög arbetslöshet och främst syns detta i mindre samhällen och städer där man drabbas av stor utflyttning bland framförallt yngre personer. Denna utflyttning sker främst till större städer och medför att orterna som lämnas drabbas av ett sviktande affärsliv och näringsverksamhet. Detta påverkar alla och tar man exempelvis en elektriker så kommer han – oavsett i vilken stad han bor i – få mindre jobb.

För en elektriker som är utbildad och bor i en mindre stad där det redan finns en verksam elektriker blir det däremot nästan omöjligt att få arbete och detta gör att han måste se sig om efter andra möjligheter att tjäna ihop sitt levebröd. Ofta blir här alternativet att denne elektriker flyttar och då är det främst de större städerna som lockar dit vi främst räknar Stockholm, Göteborg, Malmö och Uppsala.

Är detta då en bra idé? Ja, det är det faktiskt. Det finns nämligen väldigt goda möjligheter att få jobb som exempelvis elektriker i Uppsala då den staden expanderar rejält och är i kraftigt behov att duktiga hantverkare. För det blir ju så att samtidigt som landsbygden töms på människor så blomstrar ju storstäderna – dessa personer ska ju flytta någonstans också, eller hur? Denna urbanisering gör alltså att en stad som Uppsala måste växa för att ha möjlighet att erbjuda alla nya människor bostäder, sjukvård, skola och övrig omsorg och detta gör då att en elektriker i sin tur knappast kommer att få några som helst svårigheter att få utöva sitt yrke i staden.

Det är alltså på gott och ont som detta sker – men klart står det alltså att man som elektriker i en mindre stad, beroende på konkurrensen, kanske kan bli tvungen att söka sig till exempelvis Uppsala eller Stockholm för att få jobb. 

Så förbättrar du elsäkerheten inomhus

Det är viktigt att ha kunskap om hur man uppnår säkerheten när det gäller elanläggningar. Oavsett om det är en mindre reparation eller installation, måste man ta hänsyn till de lagar och föreskrifter som gäller. Att ha god kunskap om hur du säkert använder elen i ditt hem är ett måste för att undvika farliga situationer.

För att uppnå elsäkerhet inomhus är det viktigt att man har kontroll över sin elektriska utrustning. Se till att all utrustning är säkert monterad och korrekt ansluten. Kontrollera att alla ledningar är fritt från skada och se till att de är korrekt installerade, särskilt nära vattentäta ytor. Glöm inte att regelbundet kontrollera säkringar och brytare.

Våra elektriker hjälper dig med säkerheten

Om du är osäker på hur man uppnår elsäkerhet inomhus kan det vara en bra idé att ta kontakt med en auktoriserad elektriker som har goda kunskaper om el och installera nya installationer. De kan ge råd om vilka produkter som bör användas, så att alla kodar följs och din familj är skyddad mot allmän fara.

Ha detta i åtanke när du gör ändringar eller reparationer i din elanläggning. Kontrollera att alla ledningar, brytare och säkringar är anslutna på rätt sätt, kontrollera att alla uttag och apparater är korrekt installerade och anslutna. Se till att spänningsskyddet är i gott skick för att skydda dina elektriska enheter från skador.

Gör inga elarbeten på egen hand

Om du upplever problem med elanläggningen, vänta inte. Försök aldrig att felsöka eller reparera en elanläggning själv om du inte har kunskap och erfarenhet av detta. Att låta en professionell elektriker göra jobbet är det bästa sättet att uppnå elsäkerhet inomhus.

Att ta hand om elanläggningen på rätt sätt är viktigt för att undvika farliga situationer och skador. Med regelbundna kontroller och korrekt hantering av elektrisk utrustning kan du skydda din familjs säkerhet. Om du följer dessa enkla steg är det inte svårt att uppnå elsäkerhet inomhus, så att du och dina nära kan leva tryggare.

Vi erbjuder mycket konkurrenskraftiga priser på eltjänster